Το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος θέτει τις βάσεις για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Κράτος, που θα λειτουργεί στην πράξη για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Ίσως φαντάζει υπερβολικά φιλόδοξο για τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας, όπως την είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Όμως για να αλλάξει η κατάσταση, πάντα κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή.