Διευκολύνεται η πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα υψηλού κόστους. Τέλος στις ουρές της ντροπής στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Τα φάρμακα αυτά θα αποστέλλονται στο φαρμακείο της επιλογής του ασφαλισμένου και σύντομα θα μπορούν να διανέμονται και κατ’ οίκον, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους ασθενείς.