Το Μάτι ήταν μια σκοτεινή στιγμή για όλους τους Έλληνες. Σε αυτές τις πιο σκοτεινές στιγμές μας είναι που πρέπει να εστιάσουμε στο φως. Είμαστε εδώ για δώσουμε πίσω ένα κομμάτι από τη ραγισμένη καρδιά των κατοίκων στο Μάτι. Δεν ξεχνάμε αλλά προχωράμε.