Για τον Πειραιά μας πρέπει να δοθεί έμφαση στην τουριστική ανάπτυξη. Ώστε η αλματώδης ανάπτυξη του λιμανιού να συνδυαστεί και να αποφέρει αντίστοιχη ανάπτυξη σε ολόκληρη την πόλη.