Για τη Novartis, η Νέα Δημοκρατία έλεγε από την πρώτη στιγμή ότι δεν είναι πολιτικό σκάνδαλο.
Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία εμφανίζει κέρδη από τότε που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ επί Νέας Δημοκρατίας εμφάνιζε ζημίες.
Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του…