Ο Βουλευτής Α΄ Πειραιώς & Νήσων, κ. Χριστόφορος Μπουτσικάκης κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων προς τους Υπουργούς Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Τουρισμού, κ. Χάρη Θεοχάρη και Υγείας, κ. Βασίλειο Κικίλια, για την επιβολή ΦΠΑ στις ιατρικές υπηρεσίες σε συνάρτηση με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και τον ιατρικό τουρισμό.

Ο κ. Μπουτσικάκης τονίζει τη σημασία του ιατρικού τουρισμού στην ενδυνάμωση του κύρους της ελληνικής ιατρικής, στην προσέλκυση περαιτέρω τουριστών και, κατ’ επέκταση, στην οικονομική ανάπτυξη.

Όμως, όπως επισημαίνει ο Βουλευτής, μολονότι η ελληνική ιατρική διαθέτει σήμερα πολύ υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό και τις κατάλληλες υποδομές ώστε να επιτυγχάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων, πρωτοποριακών μεθόδων, πολλοί Ευρωπαίοι ασθενείς δεν επιλέγουν να έρθουν στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας τους. Ο λόγος είναι η επιβολή ΦΠΑ 24% στις ιατρικές υπηρεσίες, στους ιδιώτες παρόχους υγείας, που αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα σε σχέση με ό,τι ισχύει στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Έτσι, οι ελληνικές νοσοκομειακές μονάδες του ιδιωτικού τομέα, ακόμα και οι πλέον σύγχρονες, με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τα νοσοκομεία άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

Ενόψει αυτών, ο κ. Μπουτσικάκης ζητεί από τους Υπουργούς Οικονομικών, Τουρισμού και Υγείας την κατάργηση του ΦΠΑ στις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται από ιδιωτικούς φορείς στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, και γενικότερα την προώθηση πολιτικών για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στη Χώρα μας.

Επισυνάπτεται το κείμενο της ερώτησης :